ДАЛЕЧНИ
ВЪРХОВЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

БЪЛГАРСКИТЕ
ПЛАНИНИ
ТОП-10 НА
БАЛКАНИТЕ
ВТОРА ДАТА ЗА "МАЛКИТЕ ЛЕДЕНИ ВОДОПАДИ"
ВТОРА ДАТА ЗА
Днес Малките водопади бяха покрити с тежки ледени премени! Стотиците водни струи бяха замръзнали в разнообразни форми, сред които преобладаваха карфиолоподпбните топчести образувания. Дебел слой лед, покриваше не само водопадите, но и почти цялата река по протежение на долината. Замръзнали вирове, обледенени камъни и мъхове, дълги редици ледени висулки по падналите в каменните казани стволове на дървета.

Именно затова бързаме да ги видим отново, преди топлия полъх на пролетта да е покрил планините. Обявяваме втора дата за маршрута "Малките ледени водопади" на 19 март 2022 г (следващата събота) и каним всички ловци на ледени водопади с нас! Потърсете маршрута на сайта ни, в меню "Приключения" и подменю "Ледени водопади".