ПЕШЕХОДНИ
ПРЕХОДИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
И ЗАГАДКИ
КУРС ПО
ОЦЕЛЯВАНЕ
ПОДАРЪЦИ
И АКСЕСОАРИ
МЕСТАТА ЗА КУРС ОЦЕЛЯВАНЕ - ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА СВЪРШВАТ!
МЕСТАТА ЗА КУРС ОЦЕЛЯВАНЕ - 
ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА СВЪРШВАТ!
Местата за курса по оцеляване през февруари 2014 година свършват! Напомняме на всички, които имат намерение да участват, че мястото се счита за запазено само при заплащане на цялата сума за съответния модул или за целия курс!

За всякакви въпроси относно курса по оцеляване може да позвъните на телефон 0877 3000 12.

Банковата сметка на "Планинария" ЕООД е следната: ЕООД: IBAN - BG68 CECB 9790 10C7 2206 00; BIC - CECBBGSF Като "основание за плащане" трябва да посочите "курс по оцеляване", а ако се записвате само за някои от модулите и техните имена.