ДАЛЕЧНИ
ВЪРХОВЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

БЪЛГАРСКИТЕ
ПЛАНИНИ
ТОП-10 НА
БАЛКАНИТЕ
ЗАПОЧВА ВТОРИЯТ КУРС ПО ОЦЕЛЯВАНЕ НА "ПЛАНИНАРИЯ"!
ЗАПОЧВА ВТОРИЯТ КУРС ПО 
ОЦЕЛЯВАНЕ НА
На 1 февруари 2014 г. стартира вторият курс по оцеляване на "Планинария". Подобно на ноемврийския курс миналата година, се очертава студено, сурово време, което наистина да постави на изпитание знанията и уменията на курсистите!

Както вече запознатите с условията на курса знаят, той има четири модула, които поставят участниците в четири различни терена, характерни за природата в България - широколистни гори, иглолистни гори, карстов район и алпийски пояс. Във всеки от тях те трябва да си осигурят 6 фактора за оцеляване - вода, храна, подслон, огън, ориентация и безопасно придвижване.

За да се гарантира безопастността на курсистите, всеки модул се провежда на място, от където при нужда лесно може да се достигне цивилизацията. Защото това не е оцеляване, а курс, на който хората трябва да получат знания и умения. Всеки завършил курса трябва да осъзнае, че никакъв курс или книга не дават гаранция за оцеляване в критична ситуация, но ако човек събира разнообразна информация и мисли над това, което се случва около него. Ако прави изводи и след тях променя себе си, то шансовете безспорно се увеличават.

Точно това цели и курсът по оцеляване на "Планинария". Знания по геология, метеорология, ботаника и биология, топография и много, много опит натрупан с годините са това, което се опитваме да предадем. За да може ако някой път се изправим пред реална ситуация, да имаме смелостта и сигурността да взимаме решения и да се борим.

Почти всички места за курса са изчерпани, но желаещите все още могат да се включат! Повече информация може да получите на телефон 0877 3000 12 и на сайта на "Планинария" (www.planinaria.bg) в меню "Приключения" и подменю "Курс по оцеляване".