ДАЛЕЧНИ
ВЪРХОВЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

БЪЛГАРСКИТЕ
ПЛАНИНИ
ТОП-10 НА
БАЛКАНИТЕ
Всичко зависи от нас
(Новогодишно пожелание от „Планинария“)
Всичко зависи от нас<br>
(Новогодишно пожелание от 
„Планинария“)
Най-късия ден и най-дългата нощ (между 21 и 22 декември) са своеобразна граница, когато живота започва своя пореден цикъл. Умира част от миналото, за да се роди нещо ново. Ние хората, имаме възможността да сме свидетели на това прераждане многократно и сме го превърнали в празник, в момент за равносметка, нови планове и нови надежди.

Изминалата 2022 година беше част от няколко доста динамични поредни години, белязани от пандемии, противопоставяния и войни. Ако се вгледаме в отделния детайл на това, което се случва, не виждаме цялата картина. Затова е добре да гледаме на всичко случващо се, експонирайки го върху по-голям отрязък от време и върху по- голяма територия. И ако погледнем нещата така, се очертава една постоянна тенденция за разделяне и противопоставяне на различни части на обществото на различни „теми“. Тези „теми“ идват на преден план не без помощта на политици и медии, и при това толкова последователно, че човек няма как да не се замисли за римската поговорка „Разделяй и владей!“.

Никой план за разделение обаче няма успех там, където има мислещи и добронамерени един към друг хора. На света винаги ще има зло. Винаги ще има хора, избрали пътя на омразата и разделението. Било, защото са наранени, било заради пари или власт. Пътят на злото винаги е бил по-лек и по-изкушаващ. Но мнозина не си дават сметка колко голяма е силата на доброто. Помислете само какъв ефект могат да имат една добра дума и едно добро дело, особено когато се очаква обратното.

Ефектът от нашите действия или бездействия се разпростира много по-далеч от продължителността на нашия живот и от късчето земя на което живеем. Всеки един от нас е част баланса между добро и зло и всяко наше действие е от значение. За една човешка съдба, за края на една вражда, за едно приятелство, за още едно камъче в купчината на злото или доброто.

Това е и нашето новогодишно пожелание. Бъдете добри. Бъдете критично, но позитивно мислещи. Подавайте ръка. Далеч не сме толкова различни и разделени, колкото ни се внушава. Всеки враг може да бъде приятел. Всеки човек има нужда от подкрепа и ти може да бъдеш този, който да я даде.

Всичко зависи от нас.
Приключението продължава.