ДАЛЕЧНИ
ВЪРХОВЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

БЪЛГАРСКИТЕ
ПЛАНИНИ
ТОП-10 НА
БАЛКАНИТЕ
Водопадът Врачанска Скакля показа височина 130.6 м
Водопадът Врачанска Скакля 
показа височина 130.6 м
След измерването на Мечкулския водопад в Пирин, който се оказа най-висок в планината със своите 52 м, екипът ни се насочи към един от най-спорните като височина водопади у нас - Врачанска Скакля. В различните източници се срещат противоречиви данни за неговата височина.

Измерването от две точки с различен ъгъл и позиция към основата и върха на водопада дадоха сходни до 30-40 см данни и височината на водопада бе фиксирана на 130.6 м, което го прави най-високият водопад в България.

Внасяме уточнението, че измерването на точната височина на водопадите, зависи не само от прецизността на уреда, но и от избора на точки за начало и край на водопада. В случая с Мечкулски водопад и Врачанска Скакля, критерият ни беше точката в която започва спускането на близки помежду си скокове на водата и най- ниската точка в която тя спира падането си. При Врачанска Скакля има още един голям скок над горната точка, който ако бъде считан за част от водопада, може да добави още десетина метра към височината му.