ДАЛЕЧНИ
ВЪРХОВЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

БЪЛГАРСКИТЕ
ПЛАНИНИ
ТОП-10 НА
БАЛКАНИТЕ
Водопад Малка Скакавица в Рила е висок 65 метра
Водопад Малка Скакавица в Рила 
е висок 65 метра
Наш екип направи измерване на водопад Малка Скакавица в Северозападна Рила. Измерването беше извършено с лазерен далекомер с обсег 800 м и точност 1.6 см на 60 м, от три различни точки и фиксира с разлики от 10-20 см височината на водопада на 65.2 метра. Горна и долна точка на водопада бяха определени съобразно оформящите го геоложки структури, съвпадащи с началото и края на стръмните, почти отвесни участъци в които се спуска водата.

Малка Скакавица е каскаден водопад, който е разделен на два основни, почти сляти пада. Точните му координати са:

42.233297°N
23.297961°E

Контролното измерване на съседният водопад Скакавица, известен като най-висок в Рила планина потвърди височината му от 70 метра.

Екипът ни продължава измерванията на природни забележителности, за които няма официални данни.