ДАЛЕЧНИ
ВЪРХОВЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

БЪЛГАРСКИТЕ
ПЛАНИНИ
ТОП-10 НА
БАЛКАНИТЕ
Последният планински първенец с неизвестна височина беше измерен!
Последният планински първенец 
с неизвестна височина беше 
измерен!
Днес, 3 октомври 2023 година планинският водач Момчил Цветанов и екип от УАСГ, ръководен от Радослав Николов направиха официално измерване на последният планински първенец в България, чиято височина беше неизвестна - връх Бели камък в Кобилска планина. Измерванията по предварителни данни фиксираха височината на връх Бели камък на 1359 м.

До 2008 година за най-висок връх на Кобилска планина се е считал връх Чардак (1311 м). Работейки по книгата "Българските планини", планинския водач Момчил Цветанов открива, че в границите на планината попада връх Бели камък, чиято височина в топографските карти е фиксирана на 1356.2 м. Изкачвайки този връх, той забелязва завишение на билото на северозапад, което изглежда видимо по- високо. С тогавашните възможности на любителските GPS уреди, с още двама планинари той отива отново и заедно измерват с три GPS-а разликата между кота официалната кота (1356.2) и най-високата точка на северозападното било. Уредите показват средно 7 метра разлика. Затова в книгата си "Българските планини" той посочва за първенец на Кобилска планина Бели камък с височина от 1362 м, като изрично е упоменато, че тази височина е приблизителна.

След 15 години по-късно той успява да довърши инициативата и Бели камък вече има официална височина. На мястото на измерването има поставена кота - малък блок от жълтеникав полимер-бетон. Екипът на измерването отправя молба към изкачващите върха да не поставят нищо върху котата и да я пазят от повреждане.

Екипът на "Планинария" продължава измерванията на природни забележителности у нас.